Via deze pagina houden wij u op de hoogte van
het laaste nieuws bij BHVsite.nl.
U kunt aan de rechterzijde een keuze maken uit onze nieuwsonderwerpen.

CONTACT

Wist u dat:

Waarom BHV organiseren?

BHVsite.nl een prachtige lesruimte heeft in Zaandam op het Hembrugterrein. Regelmatig worden hier BHV trainingen georganiseerd waar zowel particulieren als bedrijven aan deel kunnen nemen. Raadpleeg de agenda voor de eerstvolgende training of informeer naar de mogelijkheden.
Voor een impressie kunt u kijken bij Laatste nieuws aan de rechterzijde van deze pagina.

Om de BHV training/ EHBO realistisch te maken kunnen wij desgewenst een professionele lotus inzetten. Hiervoor werken wij samen met een aantal zeer ervaren lotus acteurs.

Wij ook BHV via E-learning voor u kunnen verzorgen oftewel Blended Learning.

BHVSite.nl ook training geeft op locatie vanaf 6 personen in heel Nederland
Voor groepen een aantrekkelijke korting gegeven wordt.

Gespecialiseerd is in Horeca BHV, training voor zorginstellingen en kinderdagverblijven.

In Almere stad een Uniek opleiding en training centrum beschikbaar heeft waar zeer realistisch geoefend wordt door uw BHV’ers (Maatwerk). Gemakkelijk te bereiken en gratis parkeren. Uniek in Nederland met een poeder blusbaan waar diverse scenario’s getraind kunnen worden.

BHVSite.nl heeft vele traininglocaties in Nederland, waar alle BHV, VCA en VCA Vol gegeven wordt.

Opdrachtgevers steeds vaker van bedrijven in de industrie en de bouwnijverheid vereisen dat zij in het bezit zijn van een VCA certificaat. VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers en geeft aan dat een bedrijf veilig werkt en streeft naar minder ongevallen op de werkvloer. Om als bedrijf het VCA certificaat te krijgen dienen al uw operationele medewerkers een VCA cursus te volgen en een diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA of VCA VOL) te behalen.

Waarom zou een bedrijf/organisatie BHV organiseren?

Een bedrijf organiseert BHV vaak in eerste instantie omdat het moet. Vanuit de arbowetgeving is elke werkgever verplicht om BHV te organiseren, zodat de gevolgen van brand en ongevallen worden beperkt.

Naast deze wettelijke verplichting zijn er meer beweegredenen voor een bedrijf om te investeren in een goede BHV-organisatie. Een belangrijke reden is de zorg voor de bedrijfscontinuïteit.

De BHV heeft niet zozeer tot taak om incidenten te voorkomen, maar wel om de gevolgen van een incident zoveel mogelijk te beperken.

Een adequate BHV-organisatie kan een beginnende brand vroeg ontdekken en blussen. Hierdoor kan grote schade worden voorkomen of beperkt. Denk hierbij ook aan gewonde of dodelijke slachtoffers en aan de hieraan verbonden financiële consequenties als gevolg van ziekteverzuim en productieverlies. Een brandverzekeraar kan een bedrijf aansprakelijk stellen voor de schade bij een brand wanneer er sprake is van opzet of onzorgvuldig handelen. Hierdoor hoopt het Verbond van Verzekeraars ondernemers te stimuleren om maatregelen te nemen.

Door de BHV goed te organiseren, toont een bedrijf aan serieus om te gaan met brandrisico’s.

BHVsite.nl staat voor kwaliteit:

BHVSite.nl gaat voor kwaliteit en is ISO gecertificeerd.
In samenwerking met een van de grootste AED leveranciers van de Benelux verzorgen wij ook de verkoop van AED’s. Alle waar naar zijn geld, dit geld ook voor AED’s.

Momenteel hebben wij een zeer goede AED in de aanbieding bij BHVsite. De Philips HS1, voorzien van CE keurmerk. BHVsite.nl adviseert een onderhoud abonnement af te sluiten van € 198,00 per jaar voor het updaten en uitlezen van uw AED. Als extra attentie kunnen wij bij aanschaf van deze AED uw medewerkers een gratis AED training voor 8 deelnemers geven.

De prijs voor deze AED is € 1.175,00

De feiten

0
Geslaagde BHV
0
Geslaagde code95
0
Geslaagde VCA
0
Geslaagde Hoofd BHV

Wilt u meer informatie ontvangen?